Зураг угаах

By : Super User
2017-05-10


EasyPhoto
нь хэрэглэгчд дэд №1 Норицу брендийн мэргэжлийн зургийн лабраториор  
    9х12                                        10х15                                         13х18
    16х22                                      20х25                                         20х30
хэмжээнүүдээр зургийг нь угааж, албан газар болон, гэрт тань хүргэж өгөхдөө бахархалтай байна
Мэргэжлийн зургийн лабраториор угаалгасан зурагны насжилт нь өнгөт принтерээр угаасан зурагнаас 10 дахин илүү хугацаанд буюу 50 -100 жил чанараа алдахгүй хадгалагддаг байна,